Innehåll
Föreningen
Medlem
Aktuell info från ANCCE - Stamboken för P.R.E.
Rasbeskrivning
Information och rasregler
Visningar och fölinskrivningar
Tävlingar och resultat
Hästgalleri
Hingst- och
Stuterikatalog
In Memoriam
Shop
Frågor och svar FAQ
Arkiv
Länkar
jan-17
Aktuellt
Uppdateras
kontinuerligt!

Ägarkod/Stuterikod
Ägarbyten
2017 >>
Uppdaterad 2/2!
Anmälda föl för inskrivning säsong
2016 >>
Årsmötet
2016 >>
Bilder från visning-
en för avelsvärd-
ering 2016 >>
Tilläggs-
registrering - Ny hästpassförord-
ning
från EU >>
Anmäl till
fölinskrivning
2016!
>>
Regler för avelsgod-
kännande >>
Månadsbrev från ANCCE >>


AnslagstavlanInformation till dig som ansöker om ägar- eller stuterikod samt ägarbyten!


Från och med 2017 kommer föreningen lista inkomna ansökningar här på hemsidan. Syftet är att du som hästägare ska kunna följa ditt ärende. Föreningen får många frågor om när ansökan är inkommen, när ägarkort utfärdas mm. Att svara på frågor tar mycket tid i anspråk och fördröjer arbetet med handläggning i samtliga ärenden. Så snart listan börjar publiceras kommer handläggare hos föreningen inte svara på mail om var i processen ärenden befinner sig. Krånglar något till sig i handläggningen av ett ärende tar föreningen kontakt med hästägaren.

 

 


 
     
....................

ANSÖKAN OM STAMBOKSTJÄNSTER FÖR PURA RAZA ESPAÑOLA


Viktig info från Stambokstjänster!

SKA DU GÖRA ÄGARBYTE FÖR DIN HÄST?

SÄND ALDRIG IN ETT ÄGARKORT TILL FÖRENINGEN FÖRE DU GJORT ANMÄLAN OM ÄGARBYTE PÅ HEMSIDANS MAILFORMULÄR OCH ERHÅLLIT ANSÖKNINGSBLANKETTER.
LÄS VIKTIG INFO HÄR >>

ALLA STAMBOKSTJÄNSTER HITTAR DU TILL HÖGER


Valack
Namnbyte P.R.E.
Stambokstjänster för Pura Raza Española...Adress: Box 38002, 100 64 Stockholm....